5'eren - mål og indhold

5’eren tilbyder pasning for børn fra børnehaveklassen til og med 3. kl. og fra 1. april og indtil sommerferien også for Regnbueklassen – tidlig SFO start for den kommende børnehaveklasse.

5'eren har til huse i en tidligere lærerbolig (Friskolevej nr. 5). Der er fællesrum og et stort rum med bordtennisbord, et 'dukkerum' og 'hyggeren' (puderummet, hvor ro og stilhed har første prioritet). Udenfor har vi et dejligt stort, grønt legeområde med legehus og legetårn, gynger, sandkasse, bålplads og rutsjebane og ikke mindst masser af natur med træer og skrænter.

Vi lægger stor vægt på børnenes frihed til selv at vælge, hvad tiden skal bruges til, da det er børnenes fritid. Derfor er der ikke så mange skemalagte aktiviteter. Det giver mere tid og bedre mulighed for de voksne til at følge det enkelte barn og rette opmærksomheden, hvor der er størst behov. Vi forsøger at knytte venskaber med børnene, så der kan skabes størst mulig tryghed og tillid – to af de bærende elementer i skolens værdigrundlag.

Krydderi på hverdagen

Selv om der ikke er så mange skemalagte aktiviteter, er der dog masser af tilbud til børnene. Det kan være udflugter, museumsbesøg, aktivitetsløb i naturen, bage- eller maddage, spilledage og musikdage.

Derudover har vi temaperioder, hvor fordyber os i forskellige emner. Hvert år holder vi en forårsfest med et tema – f.eks. musik, historier eller eventyr osv. Vi sætter normalt også et mindre teaterstykke op hvert efterår.

”I skal...”, eller ”I kan...”

Børnene blivet aktiveret intensivt i løbet af skoledagen. Vi kan mærke, at børnene nyder at slappe af, når de kommer i 5'eren og ikke bliver udsat for alt for mange voksenstyrede aktiviteter.

Aktiviteterne i 5'eren skal helst opleves som ”kan” aktiviteter og ikke ”skal” aktiviteter. Børnene skal kunne se en mening i det, de foretager sig, og det kan de netop i lege, de selv finder på – eller selv får lyst til at deltage i.

Vi sætter selvfølgelig mange aktiviteter i gang, som børnene går med i og 'overtager' – det kan være at lave bål, spille fodbold eller rundbold, gå på ekspeditioner, at luge ukrudt i haven, vaske legehus, skovle sne, feje osv. - hele tiden med udgangspunkt i, at børnene helst skal få lyst til at deltage, fordi de kan se at aktiviteten giver mening i sig selv.

Der er naturligvis nogle 'skal'-aktiviteter – hjælpe til med eftermiddagsmad, oprydning osv.

Aktivt udeliv

Vi ønsker, at børnene har et aktivt udeliv i 5'eren. Vi følger princippet, at de ikke skal ud, men at de meget gerne må. Vi forsøger at give børnene et formål med at komme ud – typisk ved at en voksen går forrest. Det kan være bare for at få frisk luft, få rørt sig lidt på den ene eller anden måde, få sået solsikkefrø eller vandet planter, lavet et bål etc. Det er meget sjældent et problem at 'lokke' børnene ud på denne måde.

Fortælling

Fortælling fylder meget i 5'erens hverdag. Det er et rigtig rart samlingspunkt og stimulerer børnenes forestillingsevne og fantasi. Fortællingen rummer et stort pædagogisk potentiale for mange læreprocesser, og det er med til at styrke børnenes lyst til at beskæftige sig med sprog og litteratur – og øge lysten til at skabe egne fortællinger.

Medbestemmelse til børnene

5’eren skal være børnenes, og derfor bliver der jævnligt afholdt børnemøder. Her er de faste punkter: Hvad er godt i 5’eren? Og hvad er skidt? Plus det, der ellers rører sig i flokken. Børnene skal opleve, at de har medindflydelse på hverdagen. Deres forslag er altid ganske idérige og kan ofte omsættes til virkelighed.

Personlig og social udvikling

I skolen foregår den faglige udvikling i relativt tydelige rammer og med konkrete krav. I 5'eren er indholdet baseret på mere skjulte rammer og krav, som børnene helst selv skal opdage i omgangen og samspillet med andre – såvel børn som voksne.

Vi arbejder med børnenes selvværd, selvtillid og empatiske evner, og forsøger at støtte udviklingen af de sociale færdigheder. De lærer om grænser – både at kende andres og sætte egne grænser og sige fra, hvis de bliver overskredet. Børnene skal lære at give plads, men også til tider at stå fast. Alt sammen grundelementer i den disciplin, det er at være sammen med andre.

Vores erfaring viser, at opgaven løses bedst gennem den frie leg, hvor råde- og spillerummet er størst. I den frie leg er der plads til at have det rart sammen, men det er også der, der er mulighed til at 'skubbe til hinanden'.

Dagligdagen i 5’eren

Morgenen er den rolige stund, hvor der lades op til skoledagen. Der spises morgenmad, læses historier, tegnes, spilles spil osv. Kort sagt: vi hygger os, indtil vi følges ad til morgensang.

Om eftermiddagen kommer børnene efterhånden som de får fri i skolen.

Her er der normalt frit slag: skal der leges rollelege i dukkerummet, spilles bordtennis, bordfodbold, dart, konstrueres vilde bygningsværker eller rumskibe i klodser eller magneter eller slappes af med en god bog i hyggeren - eller skal man bare hurtigst muligt ud at lege og tumle rundt.

Kl. 14.30 er der eftermiddagsmad. Under maden læser vi ofte en lille historie. Børnene hjælper på skift med klargøring og oprydning. Herefter er der 'legetid' igen indtil vi sidst på eftermiddagen drosler ned for blusset, så vi kan blive klar til at komme hjem.

Venlige ord er korte og lette at sige, men deres ekko er uendeligt.
Mother Teresa
 
 
 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652