5'eren - Personalet

Thomas Krautwald Erbs
Leder af SFO
Tlf.: 23837591
Thomas har siden februar 2001 stået for den daglige ledelse af 5’eren og har således ansvaret for den pædagogiske linje. Den altoverskyggende målsætning er at oppebære en god stemning, da den er den sunde næring, der gør at såvel børn som voksne yder bedre hver især og derfor kan løfte i flok. Thomas er uddannet cand. mag. i dansk og historie, som må siges at være en alternativ indgang til pædagogikkens felt, men i det akademiske kølvand er fuldt en iver efter til stadighed at udforske og videreudvikle de aktuelle pædagogiske fagområder og teorier.
Samtidig skulle baggrunden gerne fundere en grundig og fyldestgørende formidling af 5’erens pædagogiske metoder, samt hvad der i det hele taget sker for det enkelte barn i 5’eren. Denne formidling eller måske rettere sagt dokumentation er hjørnestenen i det at skabe den nødvendige tillid hos brugerne.
Også interessen for litteratur har stadig en stor plads, som helt konkret afspejles i alle hverdagens fortællinger men tillige i lysten til at læse børnene som en historie i bevægelse og udvikling. Det er jo en væsentlig del af vores arbejde at observere og især forstå børnene, men også ligeså meget at give den enkelte styrke og mod til at formulere det videre forløb på hans eller hendes egen fortælling.
Malene Søltoft Larsen
Malene er den ansatte, der har været i 5’eren længst tid – siden september 2000. Således har hun været med til at sørge for kontinuiteten og stabiliteten i 5’eren. Det giver børnene et fast holdepunkt i en til tider travl hverdag. Med en særlig udadvendthed samt en sund interesse for børnene og deres gøremål er hun med til at skabe tryghed og gode relationer. Hun er også med det samme parat med spændende aktiviteter såvel inde som ude, hvis der er børn, der er blevet hægtet af i de opståede legefællesskaber. Dette er i den grad til gavn for inklusionen, for ingen skal være udenfor – ingen skal føle sig udenfor. Malene har en PGU (i dag kaldet PAU), der i det daglige giver hende en faglig pondus og et pædagogisk gå-på-mod. Før Malene kom til Bjergby Friskole, har hun været ansat i børnehaven og fritidsordningen i Øster Assels.
Christina Knattrup Pedersen
Christina er det seneste skud på stammen. Hun blev ansat i 5’eren i november 2014, men også Christina har lang og sund erfaring på det pædagogiske felt som pædagogmedhjælper – hele 15 år. I en årrække var hun i puljepasningen Løveungerne i Hvidbjerg, så i Unikken i Tødsø og sidst med en støttefunktion i Trollehøj. Det, der kendetegner Christina, er en bemærkelsesværdig ro, som smitter af på alle. Denne særlige ro er med til at værne om den gode stemning, men dermed ikke sagt, at der ikke kan være fart over feltet. Christina har nemlig spillet og trænet oceaner af fodbold og håndbold, og det slår dejligt igennem både på boldbanerne ude og i gymnastiksalen inde.
Christina er en sikker pædagogisk vejviser, når nogen farer vild og har brug for retning. Så er hun der tålmodigt med støtte og hjælp til at guide vedkommende på rette spor. Christina hviler meget i sig selv, hvad der er væsentligt for autentisiteten. At være autentisk er tillidsvækkende og grundlæggende i al form for pædagogik.
 
Når vi lader vores eget lys stråle, giver vi ubevidst tilladelse til, at andre mennesker kan gøre det samme.
Nelson Mandela
 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652