VORES VÆRDIGRUNDLAG

 
Forhistorien ... 
Skolen blev oprettet i 1869 af en kreds af forældre, der turde tro på, at de selv bedst vidste, hvad der var godt for deres børn. Med udgangspunkt i de grundtvig-koldske skoletanker ansatte de en lærer og startede deres egen skole (du kan læse mere om skolens historie under menupunktet Skolens historie).

I dag er indstillingen stadig, at børnene først og fremmest er forældrenes. Det er samarbejdet mellem forældre og lærere, der skal skabe et trygt og inspirerende sted for børnene.
 
Fællesskab
.... er en af vores grundpiller. Gennem fælles oplevelser lærer børnene at respektere hinanden på trods af forskelligheder og mærker glæden ved at være sammen om noget.
Børnene har fælles morgensang, emneuge, skolekoncerter, skuespil, basar, idrætsdage, skolefester, udflugter, lejrskoler, kordage og gymnastikopvisning.

Disse fælles oplevelser inddrager ofte såvel forældre som hele skolekredsen.
 
Tryghed
.... er en anden af grundpillerne. Selvom vi er meget sammen, så alle kender alle, har de små deres skolestuer i henholdsvis SFO-bygningen "5-eren" og den gamle skole, der blev renoveret i 2000. De store elever (3.-9. klasse) har hjemme i den nye skole, som er fra 1980. Børnene færdes meget i lærerværelserne.
 
Tillid
.... er den tredje grundpille. Vi har tillid til, at vi vil hinandens bedste, og kan derfor komme hinanden åbent i møde. Kun på denne måde kan der laves god skole. 
 
Ligeværd
I Bjergby Friskole skal ethvert barn føle sig værdifuldt og accepteret. Vi vil ikke tolerere mobning, og børnene skal lære at tage vare på hinanden.
Den vigtigste regel på skolen lyder:

”Alle skal opføre sig, så ingen er kede af at komme i skole”
 
Kunnen
Friskolebørn skal ifølge Friskoleloven lære mindst lige så meget, som hvis de gik i folkeskolen. Tidssvarende bøger, rimelige klassestørrelser, godt IT-udstyr og ikke mindst lærere, der brænder for sagen, er med til at skabe grobund for børnenes lærelyst.
 
Traditioner
.... skaber tryghed. Den vigtigste hos os er morgensang, hvor hele skolen samles. Der er ofte forældre og andre, der kommer og deltager. Der bedes Fadervor, vi fejrer fødselsdage, lærer nye og gamle sange, og vi får måske en lille fortælling.... 
 
Fortælling
... står på skoleskemaet to timer om ugen. I dette fag er alle lige - alle har de samme evner for at faget, og man skal ikke stå til regnskab for, hvad man fik ud af det. Et fag, der giver livsoplysning og mod på livet.
 
Børn skal have lov at være børn
.... og børn vil gerne lege. Vores legeplads giver mulighed for en mangfoldighed af udfoldelse. Vi har fodboldbane, hockey- og basketballplads med bander, kælkebakke, bålplads, mooncars og mange andre legeredskaber.
I foråret 2009 har vi indviet en dejlig, stor hoppepude.
Og som det allervigtigste har vores legeområde masser af gamle træer, buske og grønne skrænter.

Det forpligtende fællesskab
... hvor forpligtende er det?  Friskolen er forældrenes egen skole. Derfor deltager forældrene det, de kan og vil i skolens dagligdag. Der er meget ofte forældre med til morgensang og forældrene er altid velkomne til at overvære undervisningen.
Man møder op på de to forældredage (skoledage lagt på lørdage), tager måske med på lejrskole, medbringer hakke og rive til haveaften, deltager i forældremøder, foredrag, juletræsfest, forårsfest og meget andet.
Til den årlige hovedrengøring før sommerferien har man dog undtagelsesvis pligt til at møde op - eller indbetale et beløb til en afløser.
De fleste opdager, at jo oftere man tager del i skolens liv, jo større glæde giver fællesskabet. 

Skolens holdning til…..
  • Vi har i mange år haft røgfrie skolebygninger. Med den nye rygelov fra august 2007 er det heller ikke tilladt at ryge på skolens udendørsarealer. 
     
  • Alkohol er forbeholdt de voksne og nydes ikke på skolen i dagligdagen. Børnene må dog gerne opleve, at de voksne kan nyde en øl efter veloverstået havearbejde eller et glas vin til maden, når der arrangeres fællesspisning. 
     
  • Børnene må medbringe og bruge mobiltelefon, så længe det ikke forstyrrer i undervisningen eller benyttes til at chikanere andre elever. Telefoner med kamera må ikke benyttes i skolens omklædningsrum.
 
En Grundtvig-Koldsk friskole:
Præsten og digteren N.F.S. Grundtvig og skolemanden Christen Kold var optaget af tanker om oplysning og lærdom.
Deres holdning var, at vejen til lærdom går gennem et åbent og modtageligt sind. Fortælling og samtale - det levende ord - var det, der kunne åbne sindet, fremme livsmodet, give lydhørhed og lyst til at lære. Når disse ting er til stede, behøves ingen terpen og uforståelig udenadslære.Sagt med andre ord: først oplive - så oplyse.

Det er den holdning, vi bygger på, og derfor er vores skole en Grundtvig-Koldsk friskole.
 
 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652