Tilsyn med skolens virksomhed

Forældrekredsen fører tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Det betyder bl.a. at forældrekredsen skal sikre, at undervisning m.m. står mål med det, der kræves i folkeskolen.

Ud over forældrenes tilsyn skal der vælges en ekstern tilsynsførende.
Vi vælger den eksterne tilsynsførende i forbindelse med skolens generalforsamling.


Skolens tilsynsførende er Ejvind Thomsen, der blev valgt ved generalforsamlingen i 2017. Ejvind er valgt som tilsynsførende for de næste 4 år.

 

Læs tilsynsrapporten fra 2015 her: KLIK!

 

 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652