Praktiske oplysninger

Læs her om:

Læs også siden om vores traditioner og undervisning. Det fortæller meget om alt det, der sker i løbet af et skoleår.

Hverdagen

Elevtallet på Bjergby Friskole er pt. 89.
 
I skoleåret 2017/18 møder flere klasser kl. 7.30 og skolen er åben lidt før.
Alle eleverne deltager i morgensamling, der starter kl. 8.30. Morgensamlingen blev i 2014 udvidet således, at den nu er på 20 min. Foruden sang og fadervor, indeholder morgensamlingen 3 dage om ugen et 10 min. indslag fra lærerne. Her vælger lærerne på skift et emne, som de ønsker at indvide eleverne i. To dage om ugen går hele skolen en lille tur, inden de begiver sig ud til klasserne. Frisk luft og motion giver en god start på dagen.

Forældre, bedsteforældre og andre er altid meget velkomne til at deltage i morgensamling og skoledagen i øvrigt.
 

Skolepenge, SFO-betaling og andre udgifter…..

Skolepenge betales pr. hjem uanset hvor mange børn, I har i skolen.
For skoleåret 2017/18 er skolepengene 875 kr. pr. måned.
Der betales 12 gange om året og skolepengene opkræves vis PBS.
 
Betaling for SFO (der betales kun for 11 mdr.):
1.250 kr./md for en fuldtidsplads
1.025 kr./md for en deltidsplads med op til 19 timer/uge
  625 kr./md for op til 10 timer/uge
 
Regnbueklassen (før-skolestart - april, maj, juni): betaling svarer til børnehavetaksten.
 
Har man i forvejen børn i en anden friskole, ydes der rabat på skolepengene.

Herudover vil der være lidt udgifter til klassekassen – almindeligvis 2-300 kroner om året. Klasserne bestemmer selv beløbet. Pengene i klassekassen anvendes til entré- og busbiletter og lign., når børnene er på ekskursioner eller udflugter.

Lejrskoleophold kan ligeledes kun gennemføres med egenbetaling fra eleverne. Klasserne tjener selv nogle penge – f.eks. er det 6. klasse som står for skolens frugtbod. Frugtboden har åben hverdag i den "nye" skole og om fredagen udvides udvalget med et lunt lækkeri, såsom pizzasnegle, pølsehorn mm. Frugtboden besøger indskolingen i "5-eren" hver fredag.

Til nogle af skolens arrangementer opkræves betaling for deltagelse, typisk et beløb svarende til udgifterne til bespisning eller andet.
 

Tilskud til skolepenge

Skolen får hvert år et beløb fra Fripladsudvalget til fordeling blandt hjem i skolekredsen. Dette beløb fordeles efter ansøgning og ud fra en fordelingsnøgle baseret på husstandsindkomsten. 
Der kan søges om fripladstilskud til betaling af skolepenge og fripladstilskud til SFO betaling. Der søges om tilskud for et skoleår ad gangen.
 
Ansøgningsskemaet udsendes i starten af skoleåret, og skal være afleveret til kontoret senest d. 1. september. Det er ikke muligt, at ansøge om tilskud efter tidsfristen. Omkring januar er samtlige ansøgninger behandlet, hvorpå friskolen får skriftlig besked om, hvilke elever der er bevilliget tilskud til. Tilskuddet til skoleår udbetales efterfølgende ved, at det tildelte beløb modregnes de resterende måneders opkrævninger af skole- eller SFO betaling. Man skal derfor være opmærksom på, at man betaler fuld pris ind til tilskuddet er bevilliget omkring januar måned. Der ydes aldrig fuld dækning fra fripladsfonden.
 
Hent ansøgningsskemaet for 2017-18 her: KLIK!
 
Se fordelingsnøgle for skolepenge her: KLIK!
Se fordelingsnøgle for SFO-betaling her: KLIK!
 

Befordring

Vi har 2 busruter til skolen med forbindelse fra hhv. Torup/Skallerup/Sundby og fra Nordmors (Sejerslev/Flade/Gullerup) - rute 702 og 707. Desuden er der forbindelser fra Øster Jølby. 
Busserne er gratis og kan benyttes af alle elever uanset afstand til skolen.

 Se køreplanen fra Nordjyllands Trafikselskab her
 

Skolemælk

Vi er tilmeldt Mejeriforeningens skolemælkordning. Skolemælk bestilles og betales over internettet og mælken leveres til skolen og fordeles ud til de enkelte klasser. 
 
 

Skolefrugt

Vi er med i EU's og Fødevareministeriets frugtordning, og børnene tilbydes derfor hver dag frugt i skolen. Forældrebetalingen er 15,-/mdr. Beløbet kan afleveres på kontoret eller til klasselæreren.
 
 
 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652