Traditioner

.... er der selvfølgelig i en 140 år gammel skole. Nye traditioner kommer til mens andre bliver en del af skolens historie, fordi de ikke længere er aktuelle.

Morgensamling og morgensang

Den vigtigste tradition, som har fulgt skolen siden starten. Hele skolen mødes og der synges et par sange - både nye og gamle - bedes fadervor, synges fødselsdagssange og gives beskeder til eleverne m.m. Og så har lærerne på skift et lille indlæg om et selvvalgt emne eller de fortæller en historie.

Forældre, bedsteforældre og andre interesserede er altid velkomne til at deltage i morgensamlingen, og man er også velkommen til af følge undervisningen.

Skoleudflugt

Den årlige skoleudflugt foregår normalt den sidste søndag i august og går til et udflugtsmål i en fornuftig køreafstand (maks. 1 – 1½ time). Udflugten er en hyggedag sammen med børnene, hvor forældrene samtidig får mulighed for at lære hinanden lidt bedre at kende.

Nogle år har vi startet med et besøg på museum, en kulturoplevelse el. lign., andre år er der bare samvær og hygge hele dagen - boldspil, lege osv. Vi har madkurv og kaffe med.

Adventsbazar

Adventsbazaren afholdes sidst i november. Der er salg af juleting, tombola- kinesisk lotteri, gløgg og æbleskiver, auktion mm. Børnene deltager aktivt ved at fremstille ting til salg på bazaren og passe boderne. Overskuddet anvendes til gavn for børnene – f.eks. nye legepladsredskaber.
 

Juletræsfest

Juletræsfest i Bjergby Forsamlingshus afholder vi normalt sidste torsdag før juleferien.
Vi danser om juletræ og synger julesange. Eleverne fra 1. klasse leger julenisser og deler godteposer ud til børnene.
 

Skuespilsuge

I løbet af skoleåret rykker alle klasser en uge ud af kalenderen for at spille skuespil. Klasserne samles parvis og øver skuespil og laver kulisser m.v. Skuespillene opføres først for de andre elever (generalprøve) og derefter for forældre og andre.
De store elever spiller om efteråret og de små klasser om foråret
 
 

Fastelavnsmandag

- holder vi traditionen tro fri til middag, så børnene har mulighed for at komme ud at rasle.

Forårsfesten

afholdes omkring 1. maj. Vi starter med fællesspisning, derefter er der underholdning i gymnastiksalen med kor og koncert med samspilgrupperne. Herefter går turen tilbage til fællesrummet, hvor forældrenes medbragte kager og desserter er anbragt på et stort fællesbord. Aftenen slutter med diskotek i gymnastiksalen.Sluttidspunkt ca kl. 22.00.

Skolefotografering

Hvert andet år får vi en professionel fotograf ud på skolen. Han tager billeder af børnene enkeltvis samt et fælles skolebillede. Børnene får billeder med hjem til gennemsyn og mulighed for bestilling. Der er selvfølgelig ingen købetvang.
 

Forældredage

2 gange i løbet af skoleåret lægges skoledagen på lørdage. Her har forældre, bedsteforældre og andre interesserede mulighed for at komme og følge undervisningen. Vi mødes til morgensang kl. 8.30 og derefter er der undervisning i klasserne. 

Man er dog også altid velkommen til at komme og følge undervisningen på de almindelige skoledage, hvis man har mulighed for det.
 

Gymnastikopvisning

Der er gymnastikopvisning hvert forår. Vi har i mange år holdt fælles gymnastikopvisning med Bjergby Idrætsforening. Bjergby Idrætsforening benytter skolens gymnastiksal til gymnastikholdene, og mange børn deltager i den frivillige gymnastik uden for skoletiden.
Børnene er derfor ofte med på flere hold til opvisningen.
Skolens egen gymnastiksal er for lille til alle tilskuerne, så vi låner normalt hallen ved Galtrup Efterskole.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652