Sundhedspleje i Morsø Kommune

Sundhedsplejen 

Sundhedsplejen skal medvirke til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for et sundt liv som voksen.
I Morsø Kommune vil eleverne på alle skoler blive tilbudt følgende:

0.klasse: en undersøgelse og sundhedssamtale. Forældrene inviteres med til undersøgelsen og samtalen. Måling af vægt / højde . Høreprøve, synsprøve, farvetest og motorikscreening.

1.klasse: måling af højde og vægt. Ved behov for opfølgning på syns- og/eller høretest fra 0.klasse, vil dette blive foretaget denne dag. Forældrene må gerne deltage, hvis eleven ønsker dette.

4.klasse: en undersøgelse og sundhedssamtale.
Børnevægten : er et forløb over 9 mdr, som sundhedsplejersken kan byder overvægtige børn i (0 kl. -4 kl.) og deres forældre , hvis de gerne vil have støtte til at omlægge mad og motionsvaner. Dette foregår ved 3 samtaler incl. Vejning og 3 tlf opkald ind imellem samtalerne.

5.klasse: pubertetsundervisning tilbydes.

8.klasse: en undersøgelse og sundhedssamtale. Forældrene må gerne deltage, men inviteres ikke særskilt.

Undersøgelsen indebærer måling af højde og vægt, en syns- og høreprøve og i 8. klasse også en farveblindhedstest. Under samtalen drøfter vi elevens sundhed og trivsel.

Eleven får besked med hjem forud for undersøgelsen om tidspunktet for undersøgelsen og samtalen.

Eleven får en seddel med hjem til forældrene efter undersøgelsen, hvor resultatet af undersøgelsen vil fremgå.

Er der brug for yderligere undersøgelser eller behandling kan der henvises til egen læge eller speciallæge.

Sundhedsplejen samarbejder med skolen og andre faggrupper, for at sikre eleven en optimal opvækst og skolegang, og der kan derfor være behov for at blive henvist til andre fagpersoner, f.eks psykolog.

Dette vil ikke foregå uden forældrenes accept.

Sundhedsplejersken deltager i tværfaglige konsulentteams på skolerne.
Sundhedsplejen er omfattet af tavshedspligt, så der videregives ikke informationer uden familiens tilladelse. Dog er vi forpligtigede til at reagere og handle, hvis vi får kendskab til at barnets trivsel og sundhed trues. Dette kan foranledige at kommunen skal underrettes, og dette kan i særlige tilfælde gøres uden forældrenes samtykke.

Råd og vejledning til forældre

Hvis I som forældre har bekymringer eller spørgsmål vedrørende barnets sundhed og trivsel, er I velkomne til at kontakte sundhedsplejen. 

Træffetid og tlf.:

Jeg varetager sundhedsplejen her på skolen, og vil have træffetid på skolen den 1. torsdag i måneden kl. 8.30 til 10.00, hvor både elever, forældre og personale på skolen kan henvende sig for råd og vejledning.
 
Jeg kan også kontaktes på tlf.nr 99707277 (bedst i min telefontid torsdag ml. 12.30 og 13.30), på mobilnr. 23479613 eller på mail Nmg@morsoe.dk.
 
Nye informationer til elever, forældre og skolens personale vil ske via skolens nyhedsbrev og/eller hjemmeside. Desuden henvises til Sundhedsplejens hjemmeside www.morsoe.dk
 
 
 

Med venlig hilsen

Nina Maagaard Grange`

Sundhedsplejerske

 

 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652