Nye indlæg

 

Digital vejviser om børns digitale liv

27-11-2015

På sikkerchat.dk har vi set denne nyhed med link til Din digitale vejviser. En god vejledning til hvordan man får startet snakken med børnene om deres digitale liv.

 
FÅ FORÆLDRE TALER MED DERES BØRN OM INTERNETTETS SKYGGESIDER
Når børn begynder at være sociale på nettet, åbner en ny verden sig for dem. Det skaber spændende kommunikationsmuligheder, men det kan også give anledning til bekymring hos forældrene. En ny undersøgelse foretaget af YouGov blandt danske forældre til 6- til 12-årige børn viser, at 59 procent er bekymrede for, om deres børn får ubehagelige oplevelser på nettet.

Samtale mindsker risiko
Undersøgelsen viser samtidig, at kun lidt under halvdelen af forældrene har talt med deres børn om digitale børnelokkere, onlinekonflikter og mobning på nettet.

– Forskning viser, at når forældre tidligt får etableret en åben dialog med deres børn om onlinelivet, mindsker de risikoen for, at barnet får ubehagelige oplevelser. Derfor bør langt flere forældre tale med deres børn og engagere sig i deres digitale liv. Vores nye materiale har til formål at hjælpe forældre i gang med den dialog, siger Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet.

Din digitale vejviser er udarbejdet af Red Barnet og Telia. Vejviseren giver forældre konkrete værktøjer til at tage en konstruktiv dialog med deres børn om blandt andet digital mobning, konflikter på nettet, hjemmesider uegnet for børn og digitale børnelokkere.

Man kan også røbe for meget
Mette Christensen er mor til 9-årige Smilla og Theis på 11 år. Hun er godt klar over, at det er vigtigt at få talt med sine børn om farerne på internettet – men det er rigtig svært.

– Det er klart, at man skal tale med sine børn om, at der findes ubehagelige ting på nettet. Men hvordan forklarer man det, uden at man skræmmer dem? Det er en virkelig svær balance, siger Mette Christensen.

Netop den balancegang er et af omdrejningspunkterne i Din digitale vejviser, som udkommer i dag.

– Det er vigtigt, at forældre vælger at give informationer, der passer til barnets alder. Forældre til børn på 7-11 år skal ikke udpensle, hvad en digital børnelokker kan finde på at gøre ved børn. De kan i stedet sige, at der findes folk på internettet, som kan finde på at lokke eller snyde, og at børnene derfor skal være opmærksomme, når de chatter med fremmede, forklarer Kuno Sørensen.

Med internettet i lommen
Telia har sammen med Red Barnet taget initiativ og ydet økonomisk støtte til Din digitale vejviser, fordi temaet ligger teleselskabet på sinde.

– Vi ved, at børn får deres første mobil i en stadig yngre alder – typisk når de er 8-9 år. Med mobiltelefonen åbner der sig en helt ny verden af viden og underholdning, men der er naturligvis også ting, som forældre bør tage stilling til og tale med deres barn om. Derfor er vi rigtig glade for at kunne støtte et projekt, som har til formål at sikre, at børnene kommer bedst muligt fra start på nettet og med deres første mobiltelefon, siger Mette Honoré, kommunikationsdirektør i Telia.

Din digitale vejviser er del af sikkerchat.dk om børns digitale liv og kan findes her:
 
 
NØGLETAL FRA YOUGOV-UNDERSØGELSEN:
  • 59 % af danske forældre til 6–12-årige er bekymret for, om deres børn vil få ubehagelige oplevelser på internettet
  • 55 % har ikke talt med deres barn om mobning på nettet
  • 59 % har ikke talt med deres barn om konflikter via sms og chat
  • 52 % har ikke talt med deres barn om digitale børnelokkere
  • 39 % har ikke talt med deres barn om indhold, der er uegnet for børn (fx vold eller porno)
  • 39 % har ikke talt med deres barn om barnets tidsforbrug på nettet
  • 36 % har ikke talt med deres børn om, at private oplysninger ikke bør deles
  • 42 % fortæller, at deres barn har set noget på nettet, som ikke var egnet for børn i aldersgruppen
Undersøgelsen er foretaget for Telia af YouGov blandt 1.015 danske forældre med børn i alderen 6 til 12 år.
 
 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652