Bestyrelsen

Ifølge skolens vedtægter og friskoleloven er det forældrene, der skal  føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed og undervisning.
 
Bestyrelsen er valgt af forældrene og skolekredsen til at varetage den overordnede ledelse af skolen, herunder ansvaret for skolens økonomi, mens skolelederen har ansvaret for den daglige og pædagogiske ledelse. 
 
Bestyrelsen består af 7 personer, som vælges på den årlige generalforsamling for en 2-årig periode (skiftevis 3 eller 4 på valg hvert år). 
6 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt forældrene og 1 vælges blandt medlemmer, der tidligere har haft børn i skolen.
 
Den nuværende bestyrelse består af følgende personer:  
 
Lisbeth Krog
Tlf.: 2999 6635

Formand

Lone Groot

Næstformand

Morten Riis

Kasserer

Betina Jensby

 Sekretær

Lisbeth Hilligsøe

 

Torben Zacho

 

Gunner Sørensen

 

 
Suppleanter (vælges for 1 år ad gangen):
  1. Hans Henrik Svane 
  2. Lisbeth Byskov
Tilsynsførende:  Ejvind Thomsen

Skolens vedtægter og forretningsorden fastlægger nærmere rammer for bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen holder møde ca. 1 gang hver måned.

Bestyrelsesmøder afholdes på skolen, og ud over de 7 bestyrelsesmedlemmer deltager skolelederen og en lærerrepræsentant (går på skift mellem lærerne).

Vi er altid interesseret i ris og ros vedr. bestyrelsesarbejdet, skolen eller andre relevante ting.

Vi vil gerne have forslag og ideer, hvis I har noget på hjerte, der kan bidrage til at gøre skolen til et godt lære- og værested for vores børn og lærerne.

Husk, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres til bestyrelsen inden 1. februar.

 

Skriv til bestyrelsen

 
:
CAPTCHA Image
 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652