Bjergby Friskoles SFO
 
 
5'eren
Skolefritidsordningen ved Bjergby Friskole.

Åbningstider og ferie:
5’eren åbner hver dag kl. 6.15 og lukker mandag–torsdag kl. 16.45 og fredag kl. 16.15

5’eren åben på alle skolens fridage med undtagelse af nedenstående:
Sommerferielukket i ugerne 28, 29 og 30
Efterårsferie (uge 42)
Juleferie (følger skolen)
Dagen efter Kristi Himmelfartsdag

Betaling: Skoleåret 2017/18
10-timers plads: kr. 625,- pr. måned
19-timers plads: kr. 1000,- pr. måned
Fuldtidsplads: kr. 1250,- pr. måned
Regnbueklasseplads: kr. 1395,- pr. måned
3. barn i SFO er uden betaling.

I julimåned bortfalder månedsbetalingen, hvorimod der forud betales 75 pr. dag for pasning i denne måned. Ellers er der på alle andre skolefridage via månedsbetalingen betalt for pasningen, og bemærk at også timebegrænsningen træder ud af kraft på skolefridage.

Udmeldelse eller ændring af pasningsbehov: Skal ske skriftligt (skema kan fås i 5’eren eller på skolen). Der er en måneds opsigelse.

Kørselstilladelse: Underskrift fra forældrene.

Skiftetøj: Børnene skal medbringe skiftetøj, regntøj og passende fodtøj. Husk at skrive navn i alle børnenes ejendele, da det på den måde er nemmere at finde ejermanden til det ’bortløbne’.

Daglig planlægning: For at lette den daglige planlægning skal der afleveres et skema med børnenes mødetider i 5’eren. Har man skiftende arbejdstider, kan der afleveres ugeskemaer, 14-dagesskemaer e. lign. Sygdom, andet fravær, afvigelser fra det normale som f. eks. legeaftaler børnene imellem eller fødselsdagsfester skal meddeles 5’eren.

Madordninger: Der er en forældrebetalt morgenmads- og eftermiddagsmadsordning. Morgenmaden koster 100 kr., og eftermiddagen, der serveres ca. kl. 14.30, koster 200 kr. Forældrene betaler kontant i 5’eren til en kasse, som dækker udgifterne. Når kassen er tom, er det tid til en ny indbetaling. Det tilstræbes, at måltidet bliver sundt og varieret. Ordningen er valgfri.
Slik er som regel forbudt. Undtagelserne, der bekræfter denne kan være fødselsdage o. lign.

Forældresamtaler: Forældresamtalerne er en mulighed for jer forældre for at få et indblik i jeres barns trivsel i al almindelighed samt, hvordan barnets sociale og personlige færdigheder udvikler sig. Samtalerne finder sted i foråret.

Tilsyn: Tilsynet består af Skolelederen, et bestyrelsesmedlem fra skolen og en forældrerepræsentant fra 5’eren og fungerer primært som en aktiv sparring for personalet. Hver anden måned mødes tilsynet og 5’erens personale, hvor det diskuteres, hvordan forholdene i 5’eren kan optimeres. Vi holder et årligt forældremøde, hvor forældrerepræsentanten bliver valgt.

Overnatning: Lige før sommerferien har 5’eren en overnatning, hvortil der knytter sig masser af skæg og ballade.

Overordnet ramme
5’eren ønsker at være det rare sted, hvor børnene kan holde fri efter skole – og vitterligt have oplevelsen af at holde fri. 5’eren ønsker at være et velfortjent pusterum i børnenes til tider stressede hverdag. Vi sætter ligesom skolen det gode kammeratskab højt og støtter børnene i at være gode ved hinanden. For os kommer børnenes behov og trivsel i første række, og i dette medfør bestræber vi os i højere grad på at være pædagogiske vejledere frem for at være i gang- og irettesættere, eftersom vi mener, børnene lærer meget mere om sig selv og andre ved at søge egne løsninger på de udfordringer, de støder på. Vi ønske at lyse på stien men lader børnene træde deres egne skridt.

Tlf. nr.:
5’eren 97740788
Skolen 97740588
Thomas Krautwald Erbs 23837591
Malene Søltoft Larsen 97740510
Christina Knattrup Pedersen 51520868
 
Hent brochuren som pdf HER
 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652