Forældrearbejde

I løbet af skoleåret bliver alle hjem indkaldt til havearbejde eller f.eks. vedlige- holdelsesopgaver samt hovedrengøring, normalt 2-3 gange om året – måske lidt flere gange, hvis man har børn i flere klasser. Hvis forældrene deler arbejdet mellem sig, er det kun 1-2 gange om året pr. person.

Støttekredsen, som er tidligere forældre i skolen, har de sidste par år påtaget sig opgaven med græsslåning og at holde udendørsarealerne ryddelige og fri for ukrudt m.m. Vi kan derfor bruge forældrekræfterne på lidt større opgaver.

Der er ikke "mødepligt" til arrangementerne (undtaget hovedrengøring), men skolen forventer, at man deltager i den udstrækning, det er muligt. Det betyder meget, at flest mulig møder op - både for fællesskabet og skolens økonomi.

Ud over at klare en masse praktiske opgaver bidrager disse fælles ”arbejds”-eftermiddage/aftner til et godt sammenhold og indbyrdes kendskab i forældrekredsen. Lærerne er også flinke til at møde op, og der er ofte mulighed for en lille uformel snak om børnenes hverdag i skolen.

Der er altid mange børn med, og de bruger tiden på at lege og cykle rundt på skolens område. Børnene nyder helt åbenlyst at være sammen med forældre, lærere og klassekammerater på denne måde uden for skoletiden.

Vi mener, at forældrearbejdet er en vigtig del af skolen, og vi tror også, at børnene føler et større ansvar for at passe på tingene, når de ser deres forældre deltage i pasning og vedligehold af skolen.

Det har naturligvis også stor betydning for skolens økonomi, da alternativet til forældrearbejdet er at hyre håndværkere eller andre til at udføre opgaverne. Hvis alt forældrearbejde skulle udføres med betalt arbejdskraft, ville det være nødvendigt at opkræve væsentlig større beløb i skolepenge.
 
 
 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652