Motorik

Den motoriske screening

af motorikpædagog Af Ilse Lund, motorikpædagog

Den motoriske screening består af forskellige lege og aktiviteter. Disse indgår i et pædagogisk forløb, hvor børnene leger de forskellige lege, og herved viser deres grundmotoriske færdigheder.Jeg ser på ting som balance, barnets placering i flokken, barnets egen kropsfornemmelse, koordination samt brugen af sig selv. Vi leger stoplege. Jeg vil se på hvordan barnet kryber, kravler, hopper og triller. Barnets hovedløft og hovedkontrol, barnets koncentration ved linegang, barnets evne til samarbejdsøvelser.

Hvis tiden tillader det vil jeg bruge en bold til at danne et billede af barnets øje-hånd koordination, barnets bedømmelse af kraft i forhold til afstand og finmotorikken. Screeningen vil finde sted i ugerne 39 – 41.

Behov for indsats?

Jeg vil altid tage en snak med klasselæreren om observationerne efter en screening. Forældrene vil blive kontaktet af klasselæreren, hvis der er behov for yderligere indsats. Hos nogle børn kan være relevant med en nærmere observation og her kan familierne kontakte Sundhedscenter Limfjorden for at lave en aftale om en Sansemotorisk Test, som jeg vil foretage. Relevante oplysninger om ønsket indsats vil være videregivet til sundhedsplejen.

Med venlig hilsen

Ilse Lund Jensen,  Motorikpædagog

Sundhedscenter Limfjorden

(September 2011)

 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652