Regnbueklassen - tidlig SFO start


Regnbueklassen er Bjergby Friskoles tidlige SFO start – fra 1. april til sommerferien. I Regnbue­klassen forbereder vi børnene til at gå i skole, men den rigtige skole starter først efter sommer­ferien. Derfor venter vi også med skoletasker og penalhuse til den tid.

Aseguden Heimdal er skolens skytsengel, og han ser også efter børnene på deres færd over regnbuen. Regnbuen er på alle mulige måder farverig og mangfoldig. Den opstår i spændingsfeltet mellem sol og regn, og for enden venter guldet. Sådan skulle børnene også gerne opleve tiden i Regnbueklassen.

Indhold og struktur

Ligesom i 5’eren (skolens SFO) vil vi i højere grad have fokus på hvem vi er, frem for hvad vi kan. Først og fremmest for at støtte børnenes selvværd. Regnbueklassen er et førskoletilbud, der tilstræber at gøre børnene skolemodne og selvhjulpne. Vi kan målrettet forberede børnene til at gå i netop Bjergby Friskole – herunder skabe fortrolighed med skolens rytme, fysiske rammer samt børn og voksne.

I morgentimerne indtil kl. 8.15 samt eftermiddagstimerne fra kl. 12.00 deltager børnene i den almindelige 5’er, hvor den frie leg, relationer mellem børnene, den personlige udvikling og sociale læring er i højsædet.

Formiddagstimerne foregår på 1. salen på Friskolevej 3, hvor også 1./2. klasse har klasseværelse. I bygningen har også puljepasningsordningen Troldehøj hjemme, og disse nære relationer er også med til give en god overgang til skolelivet.

Dagligdagen i Regnbueklassen følger denne plan:

8.15:   seneste mødetid i 5’eren, så vi kan nå at komme til morgensang på skolen
8.30:   Morgensang (i starten ikke hver dag, men med tiden er vi med dagligt)
8.45:   Fællessamling (tilbage i vores klasse)
9.30:   Formiddagsmadpakke
10.00: Frikvarter (som hen ad vejen skal blive en del af skolens frikvarter)
10.30: Leg (hver fredag sammen med Bh. kl.)
12.00: Frokostmadpakke

Fortælling

Fortælling hører til en af grundsøjlerne i Bjergby Friskole, og fællessamlingerne i Regnbueklassen er også bygget op omkring fortællinger af forskellig karakter – litterære, musikalske, billedkunstneriske og sågar poetiske.

Fortællingerne kan være gamle børneklassikere som Skatteøen, Robinson Crusoe, Gullivers Rejse, Jules Vernes og Astrid Lindgrens universer, og selvfølgelig vil vi fortælle eventyr. Vi vil lytte til Prokofjevs symfoniske eventyr Peter og Ulven og Saint-Säens’ Dyrenes Karneval, på billedkunst, der taler til børn for at diskutere motiver, farver og historier, høre rim og remser (eksempelvis Halfdan Rasmussens ABC) og også lidt lettilgængelig poesi.

Fortællingerne bruges som oplæg til at snakke med børnene om historiernes budskaber og måske filosofere lidt i børnehøjde. Et eksempel kan være Alfons og udyret, der handler om Alfons Åberg, som har slået en dreng og så oplever et udyr under sengen – her vil vi filosofere over begrebet samvittighed.

Temaforløb

Der vil også være forskellige temaforløb i forbindelse med fællessamlingerne – det kan handle om tiden/kalender/årstider, trafik, miniteater, form, farver, tal og naturen, hvor vi kan benytte os af de dejlige udendørsarealer omkring skolen. Et temaforløb vil ofte danne baggrund for andre aktiviteter, f.eks. kreative frembringelser, illustra­tioner og andre ting, der kan arbejdes videre med eller være basis for legetimerne efter formiddagsmadpakkerne.

Børn har et stort behov for bare at lege, og det vil de også få rig mulighed for. Den frie leg er nemlig et vigtigt element, når børnene skal lære hinanden at kende. Derfor er tiden fra kl. 10-12 ikke ”skemalagt” men reserveret primært til leg.

Vores målsætning er dog, at børnene får spillet en masse spil, hvor de kan indøve en masse facetter i det at blive skolemoden. De skal øve sig i at lytte efter for at kunne sætte sig ind spilleregler. De skal lære at følge regler, vente på tur og lære ikke at give op.

Vi vil også sørge for, at der vil blive megen musik, bevægelse og motorisk læring – ude som inde, på skolens hoppepude og i gymnastiksalen. Og så er de som nævnt tillige med i Børnehaveklassens legetimer hver fredag.

Der vil desuden være to mindre temaforløb sammen med Børnehaveklassen.

Mad og madpakker

Formiddagsmadpakken og frokostmadpakken er også er en del af skolens og 5’erens daglige rytme, og den følger vi fra starten. I forbindelse med den almindelige SFO-pasning efter frokost er der mulighed for at være med i en frivillig eftermiddagsmadordning.

Personale

Personalet er det samme som til daglig huserer i 5'eren – skolens SFO.

Hver fredag tager Regnbueklassen på besøg i Børnehaveklassen, og her er det læreren i Børnehaveklassen, der står for programmet.

12.03.2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652