Sociale medier

På Bjergby Friskole vil vi gerne fortælle om alt det der sker i hverdagen, så alle der vil, kan få lov til at følge med. På hjemmesiden informeres bl.a. om skolens grundoplysninger, vores værdigrundlag, praktiske ting, aktivitetskalenderen for skoleåret, og vi viser billeder om livet på skolen. Men i hverdagen kan der tit opstå små gode oplevelser, som vi også gerne vil dele. Disse oplevelser deler vi på vores facebook-side, så vil du følge livet på Bjergby Friskole lidt nærmere, så klik ”Like” på vores Facebookside.
Facebook-siden henvender sig primært til forældre, medarbejdere og elever med en Facebook-profil. Men også skolesøgende tilflyttere i kommunen og støttekredsen håber vi får glæde af initiativet. Facebook er nemlig et centralt redskab, når skolerne skal kommunikere til omverdenen om den værdi, de skaber for samfundet. Undervisningssituationer, som for den enkelte lærer blot er hverdag, er måske en god historie for forældrene.
 

Retningslinjer for brug af Facebook

Facebook anvender vi således, at enkelte medarbejdere kan lave opslag, som skolens interessenter kan kommentere på. Reglerne for en god og konstruktiv dialog om skolen på Facebook er følgende:
  • Skriv ikke kommentarer eller indlæg, der er injurierende, racistiske eller på anden vis i strid med loven
  • Skriv ikke klager over medarbejdere – disse bør sendes til skolens leder
  • Skriv ingen personlige oplysninger om hverken dig selv eller andre
  • Skriv ikke kommercielle kommentarer eller indlæg
  • Skriv ikke blot for at provokere andre
  • Kom gerne med ris, ros og forslag, men på konstruktiv vis
  • Hold altid en god tone
Skulle det blive nødvendigt, sletter vi opslag og kommentarer samt blokerer personer, der ikke overholder reglerne.
 
Skriver du noget på Facebook-siden eller uploader billeder/video, der berører andre personer, falder det ind under begrebet ”personoplysninger”, der er omfattet af persondataloven. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside.
Generelt gælder, at man ikke må lægge billeder/video af andre personer på Facebook uden deres samtykke.
Skolen kan lægge situationsbilleder fra undervisningen på Facebook uden samtykke fra forældrene, mens portrætbilleder/nærbilleder kræver samtykke fra forældre (hvis eleven er under 15 år), eleven (hvis eleven er 15 år eller ældre) eller medarbejdere.
Kontakt skolen, hvis I ikke ønsker at jeres barn skal medvirke på skolens facebookside.


Retningslinjer for offentliggørelse af billeder og video

Bjergby Friskole bruger billeder fra dagligdagen på trykte og digitale medier. Gennem billeder og video fortæller vi de gode historier fra vores skole, åbner skolen for omverdenen, videndeler og informerer om arrangementer for elever og forældre.
Billeder og video er en god måde at delagtiggøre elever, forældre, lærere, støttekredsen og andre i skolens dagligdag. Skolen har stor fokus på at offentliggørelsen skal overholde gældende lovgivning og almindelig moral og etik. For bedst muligt at sikre at ingen personer med rimelighed føler sig udstillet, udnyttet eller krænket, har skolen sat disse retningslinjer for offentliggørelse af billeder og video.
Offentliggørelse af billeder på internettet af genkendelige personer betragtes, som behandling af personlige oplysninger. Det betyder, at selve offentliggørelsen af et billede (og/eller video) derfor er omfattet af Persondatalovens bestemmelser, og derfor som udgangspunkt ikke må offentliggøres uden samtykke.
Ifølge Datatilsynet skelnes der dog mellem to typer af billeder – situationsbilleder og portrætbilleder.
Situationsbilledet kan umiddelbart offentliggøres uden samtykke, hvor i mod portrætbilledet ikke må offentliggøres uden et klart samtykke fra den eller de portrætterede personer (eller deres forældre).

Situationsbilleder
Situationsbilleder defineres som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne f.eks. være legende børn i en skolegård, gæster til koncert eller besøgende i en zoologisk have. Et billede af børn i en undervisningssituation, hvor ikke et enkelt barn er i fokus, kan betegnes som et situationsbillede.
Skolen offentliggør kun harmløse billeder/oplysninger af personer. Det afgørende kriterium er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Billederne skal med andre ord være harmløse ud fra en normal betragtning.
Kommer der indvendinger, efter at vi har lagt billedet ud, fjerner vi billedet fra nettet.

Portrætbilleder
Vi offentliggør ikke portrætbilleder af personer, uden først at indhente samtykke. Det samme gælder, hvis det er et portrætbillede af to personer. Eller hvis det er alle eleverne i en klasse, som er blevet samlet til fotografering.
Hvis vi ønsker at offentliggøre portrætbillede eller klassebillede af eleverne på hjemmeside og/eller Facebook, vil dette kun ske, hvis der er indhentet udtrykkeligt samtykke fra her enkelt elev, eller dennes forældre afhængig af elevens alder.
Når der er tale om billeder af elever under 15 år er det forældrene, der skal give samtykke til offentliggørelse af portrætbilleder af eleven. Når der er tale om portrætbilleder af en elev på 15 år eller derover, kan han/hun i almindelighed selv give samtykke til, hvorvidt skolen må offentliggøre portrætbilleder. Datatilsynet vurderer, at en elev på 15 år eller derover som udgangspunkt er modne til at overskue konsekvenserne af et samtykke til offentliggørelse af billeder på internettet.
 
Ved skolestart udleveres skolens samtykkeerklæring. En samtykkeerklæring kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte skolen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652