BJERGBY FRISKOLE SØGER NY SKOLELEDER

VIL DU OGSÅ VÆRE MED TIL AT GIVE VORES BØRN EN GOD SKOLEGANG?


Bjergby Friskole søger en ambitiøs, inspirerende, engageret, nysgerrig og synlig leder, som kan fortsætte og udbygge skolens gode udvikling. Du skal kunne skabe et trygt læringsmiljø og gøre skolen til et godt lære- og værested for elever og lærere. Du skal kunne skabe udvikling med basis i høj faglighed og almen dannelse, men samtidig sikre oplevelsen af, at det er sjovt og spændende at gå i skole. Du vil få ansvaret for den faglige og pædagogiske udvikling og samtidig skal du sikre et fortsat godt samarbejde med forældre og lokalområdet.
 
Vi forestiller os at du:
 • Vil gå i spidsen og skabe rammer for god læring i trygge omgivelser
 • Er motiverende og anerkendende i din tilgang til andre mennesker
 • Evner en tydelig og åben kommunikation med fokus på trivsel og arbejdsglæde
 • Indgår i dialog, er pragmatisk og har humor og empati, - du tager beslutninger – også de svære
 • Evner at kommunikere beslutningen, så alle interessenter føler sig hørt og forstået
 • Har økonomisk indsigt og erfaring med administrative opgaver
 • Er et åbent menneske med et positivt livssyn
 • Kan profilere skolen
 • Har undervisningserfaring og også gerne ledelseserfaring
Vi kan tilbyde:
 • En 148 år gammel friskole med 89 dejlige børn til skoleåret 2017/18, SFO for 0. – 3. klasse og juniorklub fra 4. – 7. klasse.
 • Medielinje for overbygningen i samarbejde med vores nabo Radio Limfjord
 • Venskabsklasse i Spanien
 • Engagerede medarbejdere, der lægger vægt på en faglig funderet undervisning i en vekselvirkning mellem faglige og tværfaglige aktiviteter
 • Ingen heldagsskole
 • En engageret og aktiv bestyrelse, forældrekreds og støttekreds
 • En skole med et godt ry og god søgning
Bjergby Friskole er en nærmiljø skole på det nordlige Mors. Vi er en grundtvig-koldsk friskole med plads til både traditioner og fornyelse. Skolen bygger på et forpligtende fællesskab, hvor morgensang og fortælling er vigtige elementer. Derudover er varierende undervisningsformer med et højt fagligt niveau kendetegnede for skolen. Skolen er byens midtpunkt, og alligevel er vi er omgrænset af grøn natur og har ikke langt til stranden. Skolen har stor opbakning fra både forældre, nærområdets beboere og byens brede foreningsliv. En del af skolens bygninger huser den lokale puljepasning med 20 børn.
 
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Aflønning i intervallet kr. 379.300 – 451.247 (pr. 1. april 2016).
 
Tiltrædelse pr. 1. august 2017.
Ansøgningsfrist: 18. juni 2017.
Samtalerunde 1: Den 20. juni 2017.
Samtalerunde 2: Den 22. juni 2017.
 
Ansøgninger sendes til skolen på e-mail: bjergby.friskole@gmail.com
 
For spørgsmål angående stillingen kan bestyrelsesformand Lisbeth Krog kontaktes på tlf. 29 99 66 35.

Vi glæder os til at høre fra dig!
 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652