UNDERVISNING

Skolen tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse.
Undervisningen varierer mellem klasseundervisning, samlæsning, projektarbejde, emneuger, skuespil, ekskursioner og meget andet.

Vi tilbyder undervisning i alle de almindelige skolefag. Herudover kan børnene deltage i formning, sløjd, svømning, håndarbejde, musik og korsang. Der er også valgfag på skemaet, og her er det kun fantasien, der sætter grænser for tilbuddene.

Fortælling er en vigtig del af undervisningen i Bjergby Friskole. Fortællingen opliver og oplyser og er med til at give børnene mod på livet og lyst til at lære og så lærer de samtidig kunsten at kunne lytte. Alle børnene har lige forudsætninger for at modtage undervisningen, og de kan hver især lade fantasien illustrere historierne.

Fortælling bruges især i undervisningen i kristendomskundskab og historie, men inddrages også i de øvrige fag, når det falder naturligt i undervisningen. Til morgensang og morgensamling kan en lille fortælling også sætte krydderi på den nye dag.

Andre tilbud

Skolen deltager i fælles idrætsdage med de andre friskoler på Mors. Vi har jævnligt besøg af musikere, foredragsholdere og andre, der kan give børnene lærerige oplevelser.

Lejrture indgår som en naturlig del af skoleforløbet. De mindste elever er på korte lejrture, mens de større elever er på lidt længerevarende ture. København er faste rejsemål for 6.-7. klasse, og 8. klasses tur har de senere år haft London som rejsemål. I 9. klasse har en skitur til Norge været på programmet de sidste par år.

Ca. hvert 3. år forsøger vi at arrangere en fælles lejrtur for hele skolen. Det foregår ved at bytte skole med en anden friskole i 3-4 dage.

Evaluering

Med sin baggrund i Grundtvig-Koldske skoletraditioner har Bjergby Friskole været prøvefri fra opstarten i 1869.
.
Samfundet ændrer sig imidlertid løbende og skolen kan ikke blot leve sit eget isolerede liv. Skolens motto: "... rodfæstet i fortiden - bevidst om nutiden - opmærksom på fremtiden..." fortæller, at skolen ønsker - og er nødt til - at udvikle sig i takt med omgivelserne.

Det er lovbestemt, at kun 9. klasses afgangsprøve giver direkte adgang til de gymnasiale uddannelser. I efteråret 2007 besluttede skolen at tilbyde 9. klasses afgangsprøve fra skoleåret 2008/09 og frem.

Skolen anvender ikke nationale test. Men eleverne bliver løbende testet i læsning.
Der er 2 årlige forældresamtaler på alle klassetrin.

 
 
 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652